It is currently Mon Mar 08, 2021 9:00 am


Ordinul MFP 2234/2011

Ordinul MFP 2234/2011

Postby admin » Tue Aug 23, 2011 2:33 pm

Ordinul MFP 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2011.

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 este obligatoriu pentru operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, incadrarea in criteriul prevazut mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Entitatile vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 care cuprind urmatoarele formulare:

* Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
* Contul de profit si pierdere (cod 20);
* Date informative (cod 30).

Entitatile vor completa datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.

Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu datele prevazute mai sus, conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2011, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2011, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2011.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam ca indicatorii din raportarile contabile la 30 iunie sunt similari celor din situatiile financiare anuale, deosebirea constand in aceea ca in cazul raportarilor contabile la 30 iunie nu se aplica unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie si evaluarea tuturor elementelor bilantiere, iar nivelul de detaliere al informatiilor este mai redus.

Atentie! Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011, cei care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2011.
admin
Site Admin
 
Posts: 27
Joined: Thu Jun 02, 2011 4:14 pm

Return to Legislatie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron